Phấn đấu đến năm 2030, 50% tòa nhà công sở và nhà dân sử dụng điện mặt trời

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo.